இந்தியாவில் உள்ள உலகின் மிகப்பெரிய சூரிய கடிகாரம்?

உலகின் மிகப்பெரிய சூரிய கடிகாரம் இந்தியாவில் தான் உள்ளது இந்தியாவின் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள ஜெய்ப்பூர் நகரில் சுமார் 27 மீட்டர் (90 அடி) உயரம் கொண்ட உலகின் மிகப்பெரிய சூரிய கடிகாரம் உள்ளது.

இது ஒரு பக்கம் போதுமான அளவு அனைவரையும் ஈர்க்கவில்லை என்றாலும் பிரம்மிக்க வைக்கும் கட்டிடக்கலையின் வேலையை ஈர்க்குமாறு பளபளப்பான கல்லால் கட்டப்பட்டுள்ளது.

ஜெய்ப்பூரில் உள்ள அந்த சூரிய கடிகாரம் UNESCO உலக பாரம்பரிய தளமாக பட்டியலிடப்பட்டு உள்ளது, ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அந்த இடத்திற்கு வந்து ஒரு நிமிடத்திற்கு 6 சென்டிமீட்டர் நகரும் சூரிய கடிகாரத்தை பார்க்க விரும்புகின்றனர்.