உலகில் மிகவும் பரவலான உணவு இந்திய உணவு?

இந்திய உணவு உலகில் மிகவும் பரவலான உணவு வகையில் ஒன்றாக உள்ளது.

லண்டனில் இருந்து ஆஸ்திரேலியா வரை உள்ளே அனைத்து நகரங்களிலும் இந்திய உணவு பிரபலம் அடைந்துள்ளது, அதேபோல் பலர் பல வகையான செயல்களை செய்வதால் மசாலா மற்றும் சுவைகள் இந்தியாவைத் தாண்டி உள்ள உணவகங்களில் இழுந்து விட்டோம்.

ஒருவர் இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள வந்தால் அவருடைய பயணத்தை டெல்லியில் தொடங்கினால் கன்னியாகுமரியில் முடிப்பது என நினைத்தால் அவர் ஒவ்வொரு இடத்திலும் உண்ணும் உணவு வகைகளில் அவரவர்கள் பயன்படுத்தும் மசாலா மற்றும் சுவைகள்  இந்திய உணவின் மகத்துவத்தையும் ஏன் பிரபலமடைந்தது எனவும் தெரிந்து கொள்வார்கள்.