Bagalkot district Population?

Bagalkot district Population? 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, பாகல்கோட் மாவட்டத்தில் 1,889,752 மக்கள் தொகை உள்ளது, இது லெசோதோ(Lesotho) தேசத்திற்கு அல்லது மேற்கு வர்ஜீனியாவின் அமெரிக்க மாநிலத்திற்கு சமமாக உள்ளது. இது இந்தியாவில் 249 வது தரவரிசையை அளிக்கிறது (மொத்தம் 640 இல்). இந்த மாவட்டத்தில் சதுர கிலோமீட்டருக்கு (750/சதுர மைல்) 288 குடியிருப்பாளர்கள் உள்ளனர்.

2001–2011 தசாப்தத்தில் அதன் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் 14.46%ஆக இருந்தது. பாகல்கோட் ஒவ்வொரு 1000 ஆண்களுக்கும் 984 பெண்களின் பாலின விகிதத்தையும், கல்வியறிவு விகிதம் 69.39%ஆகவும் உள்ளது. 31.64% மக்கள் நகர்ப்புறங்களில் வாழ்கின்றனர். திட்டமிடப்பட்ட சாதிகள் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட பழங்குடியினர் முறையே 16.89% மற்றும் 5.14% மக்கள்தொகை கொண்டவர்கள்.

பாகல்கோட் பெல்காம் பிரிவின் இரண்டாவது பெரிய மாவட்டமாகவும், கர்நாடகாவில் 15 வது அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டமாகவும் உள்ளது. 1,651,892 க்கும் மேற்பட்ட மக்களுடன் (அவர்களில் 28.97% நகர்ப்புறங்கள்), பெல்காம் பிரிவின் மொத்த மக்கள்தொகையில் பாகல்கோட் 18% க்கும் அதிகமாக உள்ளது.