Masala City of Kozhikode?

Masala City of Kozhikode?

கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் NIT காலிகட், NIEIT மற்றும் IIM கோழிக்கோடு ஆகியவை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனங்களாகும்.

பழங்காலத்திலும், இடைக்காலத்திலும் கோழிக்கோடு இந்திய மசாலா பொருட்களின் முக்கிய வர்த்தக மையமாக விளங்கியதற்காக மசாலா நகரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

கோழிக்கோடு மலப்புரம் மற்றும் வயநாடு மாவட்டங்களில் முச்சந்தியில் அமைந்துள்ள வவுல் மாலா 2339 மீட்டர் உயரமுள்ள சிகரம் மாவட்டத்தின் மிக உயரமான இடமாகும்.