West Bengal State Population and Geography?

West Bengal State Population and Geography?

மேற்கு வங்காளம் இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள ஒரு மாநிலமாகும். இது வங்காள விரிகுடாவில் அமைந்துள்ளது, 2011 இன் படி 88,752 கிமீ2 (34,267 சதுர மைல்) பரப்பளவில் 91 மில்லியன் மக்கள் வசிக்கின்றனர்.

2023 இன் மக்கள் தொகை மதிப்பீடு 102,552,787 ஆகும். மேற்கு வங்காளம் இந்தியாவின் பரப்பளவில் நான்காவது அதிக மக்கள்தொகை மற்றும் பதின்மூன்றாவது பெரிய மாநிலமாகும், அத்துடன் உலகின் எட்டாவது அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நாடு துணைப்பிரிவு ஆகும்.

இந்திய துணைக் கண்டத்தின் வங்காளப் பகுதியின் ஒரு பகுதியாக, இது கிழக்கில் வங்காளதேசத்தையும், வடக்கில் நேபாளம் மற்றும் பூட்டானையும் எல்லையாகக் கொண்டுள்ளது.

இது ஜார்கண்ட், ஒடிசா, பீகார், சிக்கிம் மற்றும் அசாம் ஆகிய இந்திய மாநிலங்களின் எல்லையாகவும் உள்ளது.