Ramoji Film City Facts?

Ramoji Film City Facts? உலகின் மிகப்பெரிய திரைப்பட ஸ்டுடியோ ஆந்திராவில் அமைந்துள்ளது & அதன் சிறப்புகள்?

ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி என்பது இந்தியாவின் ஹைதராபாத்தில் அமைந்துள்ள ஒருங்கிணைந்த திரைப்பட ஸ்டுடியோ வசதியாகும், சுமார் 1666 ஏக்கர் பரப்பளவில் பரவியுள்ள ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி உலகின் மிகப்பெரிய திரைப்பட ஸ்டுடியோ வளாகம் மற்றும் கின்னஸ் உலக சாதனைகள் சான்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது 1996 ஆம் ஆண்டு தெலுங்கு ஊடக அதிபர் ராமஜிராவால் நிறுவப்பட்டது இதனை The Guardian பத்திரிக்கை ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியை “ஒரு நகரத்திற்குள் உள்ள ஒரு நகரம் என்று விவரித்தது”

இந்த இடம் ஒரு பிரபலமான சுற்றுலா மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையமாகவும் உள்ளது, இதில் பொழுதுபோக்கு பூங்கா உட்பட்ட இயற்கை மற்றும் செயற்கை இடங்கள் உள்ளன.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 1.5 மில்லியன் சுற்றுலா பயணிகள் இந்த இடத்திற்கு வருகிறார்கள்.