Stone caves in Wayanad ?

Stone caves in Wayanad

வயநாடு கோழிக்கோடு மற்றும் கண்ணூர் மாவட்டங்களை பிரித்து கேரளாவின் 12வது மாவட்டமாக நவம்பர் 1, 1980 அன்று உருவாக்கப்பட்டது. மாவட்டத்தின் 885.92 கிமீ2 பரப்பளவு காடுகளாக உள்ளது. வயநாடு மூன்று நகராட்சி நகரங்களைக் கொண்டுள்ளது – கல்பெட்டா, மானந்தவாடி மற்றும் சுல்தான் பத்தேரி.

வயநாடு பகுதியில் பல பழங்குடியினர் உள்ளனர். காவேரியின் துணை நதியான கபினி ஆறு வயநாட்டில் உற்பத்தியாகிறது. வயநாடு மாவட்டம், மலப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நிலம்பூரில் உள்ள சாலியார் பள்ளத்தாக்குடன் (கிழக்கு எரநாடு பகுதி) இயற்கை தங்க வயல்களுக்கு பெயர் பெற்றது, அவை நீலகிரி உயிர்க்கோள காப்பகத்தின் பிற பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன.

கேரளாவின் நான்காவது நீளமான நதியான சாலியார் ஆறு வயநாடு பீடபூமியில் உற்பத்தியாகிறது. வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எடக்கல் குகைகள் வயநாடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.