எந்த மலைத்தொடரில் கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி உள்ளது?

கிளிநீர் வீழ்ச்சி – இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டு கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள சேர்வாய் மலைத்தொடரில் (Shervaroyan)உள்ள ஒரு நீர்வீழ்ச்சியாகும்.

ஏற்காடு ஏரி நிரம்பி வழியும் நீர் சுமார் 96 மீட்டர் (300 அடி) கிளியூர் பள்ளத்தாக்கில் விழுகிறது.

சேர்வாய் மலைகள் Shevaroy மலைகள் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகிறது, இது தென்னிந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் சேலம் நகருக்கு அருகில் 1670 மீட்டர் உயரமான மலைத்தொடர் ஆகும்.

தமிழ்நாடு மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் முக்கிய மழை தலங்களில் ஒன்றாகும்.